Uitleg

Uitleg van het programma

Vul in het eerste tapblad (1e wed) de Naam (A) van de visser in, dit is maar een maal nodig  in de anderen tabbladen word dit automatisch mee overgenomen.  Het gelote steknummer (B) vult men iedere wedstrijd in, zo ook het aantal stuks (C) vissen en het gevangen gewicht(D).  Het programma zal automatisch de uitslagen verwerken zowel afzonderlijk(stuks en gewicht) als totaal. In het laatste blad ziet men het eind resultaat van de aantal geviste wedstrijden en de meetellende wedstrijden Als men 4 wedstrijden vist en er 3 mee tellen dan kan men hiervoor het programma (3) 5 van 6 gebruiken. En vul dan de twee laatste tapbladen niet in. De uitslag kan men per blad zien van deze wedstrijd. Als men alleen op gewicht vist dan hoeft men alleen naar de punt telling (E) naast gewicht te kijken. Zorg wel als er geen naam in een cel staat dat het aantal stuks en gewicht op 0 staan. als men met strafpunten werkt kan van de 0 een 15 of meer ingevuld worden. dit navenant er deelnemers zijn,

Tip: Sla eerst het programma op en maak een kopie onder een anderen naam (wedstrijd 2011) zo men steeds het programma heeft.