Home

Website is in aanbouw

Momenteel zijn we bezig de site aan te passen.
Door de nieuwe wet die van toepassing is sinds 25 mei zijn we daar toe gedwongen.

Viswa.nl zal wat anders er gaan uitzien als men gewoon was.
Het gedeelten vissen komt nog terug maar er moet duidelijkheid zijn van wat wel of niet mag worden vertoont.

De getoonde beelden zijn allen eigenwerk en zijn auteur rechten op Lees ook de Disclaimer
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet)